| Home | CV | login | Startpagina | Wiki | WorkSpace |
NAS to NAS backup over het internet
Stap 1: Poorten configuren op Modem
Om een backup te maken van NAS1 naar NAS2 over het internet, dienen aan beide kanten poort 22(gecodeerde back-up) en 873(netwerkback-up service) bereikbaar te zijn via port forwarding in de modem/router.

Stap 2: Enable Netwerk Backup Services
-Open Main Menu en vervolgens Backup & Replication-Selecteer: Backup Services
-Vink aan: Enable network backup service
-Kies bij SSH encryption voor poort: 22
-Klik: Apply

Stap 3: Aanmaken backup groep en backup gebruiker
- Open Control Panel
- Selecteer Group-Klik op: Create-Vul de group name in en optioneel ook de Description.
-Klik op: Next-Geef deze groep alleen rechten op de NetBackup Share
*Je kunt er ook voor kiezen om een eigen share aan te maken, dan moet je uiteraard hierop de Read/Write rechten zetten.

-Klik op: Next
-Indien gewenst: vul de quota settings in.
-Klik op Next-Geef deze groep alleen rechten op Network backup Destination.
-Klik op: Next
-Indien gewenst: stel speed limit settings in.
-Klik op: Next
-Confirm setting en klik op Apply.

-Vervolgens maak een gebruiker aan en maak deze lid van deze groep.

Stap 4: Backup Destination instellen
-Open weer Main Menu en vervolgens Backup & Replication
-Selecteer: Backup Destination
-Klik op: Create-Selecteer: Network Backup Destination
-Klik op Next-Vul in: Servernamen or IP address
-Vul in: Username
-Vul in: Password
-klik op: Next

-Selecteer: Back up data to local shared folder
-Vul in: Backup Destination name
-Vul in Shared folder: NetBackup
*Wanneer je een eigen share hebt aangemaakt, selecteer deze
-Klik: Apply

Stap 5: Backup task instellen
-Open weer Main Menu en vervolgens Backup & Replication
-Selecteer: Backup-Klik op: Create
-Kies voor Data backup task-Selecteer: Existing Backup Destination die bij stap 4 is aangemaakt
-Klik op: Next-Selecteer de gewenste folders
-Klik op Next.
-Selecteer de gewenste application
-Klik op Next.-Enable SSH transfer encryption
-Klik op: Apply

Nu gaan we nog de firewall configureren op de Back-up Destination Server.
We stellen de firewall zo in dat hij alleen het IP-adres op poort 22 (SSH) van de NAS server (bron back-up nas server) toestaat.
Alle overige ip-adressen worden gewijgerd zie afbeelding hieronder.-Open het configuratiescherm
-Klik op Security
-En kies vervolgens het tabblad Firewall
-Klik op Create

Maak 2 regels aan zoals afgebeeld in de afbeelding
1. Om het IP-afdres van de bron back-up Nas server toe te staan op poort 22
2. Om alle overige IP-adressen te blokkeren

Opmerking:
Zorg ervoor dat de regel die alle overige IP-adressen blokkeerd, onder de regel staat van het IP-adres wat wel wordt toegestaan.
Anders blokkeerd hij alle IP-adressen.