| Home | CV | login | Startpagina | Wiki | WorkSpace |
Certificaten:
Je kunt een certificaat gebruiken als beveiliging van de SSL-services van de Synology NAS, bijvoorbeeld voor internet (alle HTTPS-services), e-mail of FTP. Met een certificaat kunnen gebruikers de identiteit van een server en de administrator valideren alvorens vertrouwelijke informatie te verzenden.

-Ga naar: Configuratiescherm > Beveiliging > Certificaat
Hier kun je je certificatien installeren en beheren.
  • Certificaten ophalen van Let's Encrypt.
  • Een zelfondertekend certificaat aanmaken.
  • Ondertekeningsverzoeken voor certificaten maken voor andere certificeringsinstanties (CA).
  • Ondertekeningsverzoeken van andere aanvragers ondertekenen
  • Uw certificaten beheren op uw Synology NAS.


Certificaten ophalen van Let's Encrypt

je kunt automatisch kosteloze en veilige SSL/TLS-certificaten verkrijgen via Let's Encrypt, een open en vertrouwde certificeringsinsantie.

-Klik op Toevoegen.
-Selecteer: Een nieuw certificaat toevoegen en klik op Volgende.
-Selecteer: Krijg een certificaat van Let's Encrypt.
-Geef de volgende informatie op:
  • Domeinnaam: voer de domeinnaam in die u hebt geregistreerd bij de domeinprovider.
  • E-mail: voer het e-mailadres in dat gebruikt wordt voor certificaatregistratie.
  • Onderwerp alternatieve naam: om toe te staan dat een certificaat meerdere domeinen dekt, voert u hier de andere domeinnamen in.
-Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
Na bevestiging zal het certificaat onmiddellijk geïmporteerd worden in uw Synology NAS.

Belangrijk:
Je kan je enkel registreren voor certificaten van Let's Encrypt met een beperkt aantal e-mailaccounts. Als die limiet wordt overschreden, moet je een eerder geregistreerde account gebruiken om meer certificaten op te halen.
Je kan je enkel registreren voor een beperkt aantal certificaten per domein van Let's Encrypt. Als die limiet wordt overschreden, voert je de huidige domeinnaam in als alternatieve naam voor onderwerp (NAS - Subject Alternative Name) en gebruik je een andere domeinnaam voor een certificaatverzoek.

Let's Encrypt zal een domeinvalidatie uitvoeren alvorens certificaten aan je domeinen toe te wijzen. Zorg ervoor dat poort 80 van je Synology NAS en router open staat voor domeinvalidatie via het Internet. Elke andere communicatie met Let's Encrypt gaat over HTTPS om je Synology NAS te beschermen. De door Let's Encrypt verstrekte certificaten hebben een geldigheid van 90 dagen. Voor dat de geldigheid van het certificaat vervalt, zal DSM automatisch dergelijke certificaten vernieuwen na een succesvolle domeinvalidatie. Zorg ook nu ervoor dat poort 80 van je Synology NAS en router open staat om het certificaat te vernieuwen.